കോഴി വളര്‍ത്തല്‍


വിവരങ്ങള്‍

1. ഫാം നടത്തുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

2. പ്രധാനമായും നല്‍കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള്‍

3. തീറ്റയോടൊപ്പം നല്‍കുന്ന ധാതുലവണങ്ങള്‍

4. കുടിവെള്ളം നല്‍കുന്നതിനുള്ള സമയവും സമയപരുധിയും

5. ശാസ്ത്രീയ രീതികള്‍

6. ഫാമില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍

7. പ്രത്യുല്പാദന സമയത്ത് നല്‍കുന്ന പ്രത്യേക പരിചരണമുറകള്‍

8. ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍/ഉപോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍-വിപണനം

9. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം

10. ഫാം നടത്തുന്നതില്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍

11. പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്

12. പരാദജീവി നശീകരണം

13. വാക്സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്ന പ്രായം, ഘട്ടങ്ങള്‍

കര്‍ഷകര്‍

ജീവന്‍ ജോര്‍ജ്
വിരേന്ദ്രകുമാര്‍
ജോജോ ജോണ്‍
സെബാസ്റ്റ്യന്‍
വര്‍ക്കി കെ.കെ
ജോസ്‌ സിറിയക്ക്‌
സി മറിയം
രഞ്ചിത്ത് വി.എം
ജോസ് കല്ലുവെട്ടാംകുഴി
ആഷിക്